سوابق تحصیلی:

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناس حقوق

دوره های آموزشی:

Network+
MTCNA
Professional Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP
Managing and Maintaining a Windows Server 2003 Environment
Infrastructure Implementing, Managing, and Maintaining a Windows Server 2003
Network
Configuring Windows 7 course
Windows Server 2008 Active Directory Configuration
Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring
CCNA

VoIP Certified Engineer

سوابق حرفه ای:

کارشناس فناوری اطلاعات شرکت داده کاوان علم و صنعت به مدت سه سال

مدیرعامل شرکت داده کاوان علم و صنعت به مدت چهارسال

طراحی بیش از 20وبسایت اینترنتی از سال 87 تاکنون

مدرس دوره ICDL به کارکنان منطقه ویژه انرژی پارس 2 کنگان به مدت شش ماه

برنامه نویس #C و مسلط به پایگاه داده SQLServer به مدت 5سال

برنامه نویس Kotlin به مدت 2سال

کارشناس دفتر پارس آنلاین بوشهر به مدت 8ماه

تدریس دوره های عمومی و تعدادی دوره های تخصصی کامپیوتر

مشاور و پیاده سازی سامانه VoIP مبتنی بر استریسک

فعالیت های علمی و پژوهشی:

دبیر انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه پیام نور به مدت 4 سال

دبیر نشریه تخصصی فناوری اطلاعات در دانشگاه یک سال

بررسی آسیب های اجتماعی ناشی از کم بودن دانش حقوقی در سکنه محله آسیب پذیر در همکاری با موسسه آسیب های اجتماعی حق پژوهان برهان مانا (عضو هیئت موسس)

مهارت ها:

Windows Server Network Administration

Microsoft Office (Word, Visio, Excel & PowerPoint)

Issabel

Mikrotik